Děláme to, co umíme nejlépe – realizujeme Vaše představy.

Tomáš Konderla a partneři

co umíme

ŘÍZENÍ STAVEB NA KLÍČ

 • Řídíme investiční projekty od počáteční studie, povolovacích procesů a financování, přes realizaci až po úspěšné dokončení.
 • Pro Váš záměr najdeme optimální technická a ekonomická řešení.
 • Vytvoříme reálný harmonogram a budeme kontrolovat termíny.
 • Zajistíme odbornou činnost ve výstavbě ve formě technického dozoru.
 • Zpracujeme odborné posudky a technické audity staveb.

EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST STAVEB

 • Snížíme energetickou náročnost budov, staveb a technologií.
 • Využíváme dotační programy úspory energie a ochrany životního prostředí.
 • Řešíme ochranu vody a odpadové hospodářství.
 • Zabýváme se zpracováním druhotných surovin.
 • Najdeme optimální řešení pro Váš environmentální projekt.

INOVACE VE STAVEBNICTVÍ

 • Posunujeme výsledky výzkumu ke komerčnímu využití.
 • Spolupracujeme na vývoji nových materiálů a technologií.
 • Pro Vaše nové projekty hledáme partnery a řídíme strategii.
 • Využíváme dotační programy pro podporu vědy, výzkumu a transferu technologií (Proof of Concept)
 • Řešíme projekty Stavebnictví 4.0

reference

řízení staveb na klíč

Pomáháme investorům v různých fázích investičního záměru od přípravy až po kolaudaci stavby. Kontrolujeme projektovou dokumentaci, rozpočty, navrhujeme optimalizaci nákladů. Připravíme oponentní řešení, jako jsou materiálové a technologické změny … tím šetříme čas a peníze. Rádi převezmeme jednání s dodavateli a nastavíme smluvní vztahy na základě našich dlouholetých zkušeností. Jednotlivé kroky vždy konzultujeme s klientem. Zajistíme nutná povolení ze strany úřadů včetně posudku na životní prostředí (EIA). V rámci výstavby samotné kontrolujeme termíny, smluvní dodávky a kvalitu provedení, stejně jako bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Kompletní rozsah služeb najdete na odkazu níže.

ekologická udržitelnost

Hledáme efektívní energetická řešení pro stavbu, budovy a technologie. Zabýváme se energetickými úsporami budov, zavádíme úsporné technologie, využíváme obnovitelné zdroje včetně možné akumulace. Řešíme hospodaření s vodou, odpadové hospodářství a využití druhotných surovin. Naši enviromentální politiku tvoříme pro člověka a nikoliv opačně. Člověk a příroda musí být v rovnováze a optimální environmentální řešení zlepšuje kvalitu života. Pro naše řešení využíváme dotační programy zaměřené na úspory energie a životní prostředí. Pokud se chystáte investovat, stavět, rekonstruovat, nebo jen chcete šetřit na nákladech, kontaktujte nás. Jsme připraveni hledat a nabídnout Vám reálné řešení.

inovace ve stavebnictví

Účastníme se projektů v oblasti vývoje a uplatnění nových stavebních materiálů a technologií. Posunujeme výsledky výzkumu ke komerčnímu využití. Našimi partnery jsou výzkumné organizace, vysoké školy, projekční kanceláře a stavební firmy. Hledáme a zajišťujeme finanční zdroje pro zdravé projekty. Na projektech s námi pracují přední odborníci. Využíváme špičkově vybavená pracoviště ve výzkumných ústavech a vysokých školách. Následně Vám pomůžeme ochránit Vaše řešení proti zneužití. Pokud máte nějaký nápad, myšlenku, námět na inovaci a potřebujete partnera pro řešení a realizaci, nebo Vám pro projekt schází peníze, kontaktujte nás. Rádi budeme s Vámi při tom.

Tomáš Konderla

2018 a dále

PARTNER

ING&Partners, s.r.o.
 • konzultační a manažerská činnost v oblasti developerských projektů
 • finanční a časová optimalizace investičních záměrů
 • řízení staveb, zajištění technického dozoru, BOZP koordinace
 • aplikace nových stavebních technologií do praxe
 • vyhledávání obchodních příležitostí
 • dohled nad probíhajícími projekty

2017 – 2018

PROJECT MANAGER

CBRE, s.r.o.
 • příprava a řízení developerských projektů, definování rozsahu, technické specifikace, sestavení rozpočtu a nastavení harmonogramu
 • koordinace interního týmu a zúčastněných stran, klienta a dodavatelů
 • vedení projektů za účelem dokončení
 • kontrola projektové dokumentace za účelem nákladové a technické optimalizace
 • zajištění dokončení projektů dle harmonogramu v požadované kvalitě a rozsahu
 • reporting managementu a vlastníkům ohledně průběhu projektů
 • upevňování a rozvíjení vztahů s klienty a majiteli
 • dohled nad povolovacím procesem, vedení jednání s majiteli pozemků a zástupci státní správy

2013 – 2017

CONSTRUCTION PROJECT MANAGER

CTP Invest, spol. s r.o.
 • zodpovědnost za přípravu a realizaci stavebních investic vybraných projektů v rámci jihomoravského regionu průmyslových a kancelářských nemovitostí skupiny CTP
 • příprava a řízení stavebních rozpočtů, proinvestováno cca 320mio CZK
 • hospodaření s náklady, tvorba analýz, čerpání rozpočtů, majetková řízení
 • koordinace stavebních projektů ve všech fázích od dokumentace, nákladové optimalizace, realizace díla, jednání s klienty, proces předání, kolaudace
 • koordinace, kontrola a řízení stavebních prací
 • koordinace majetkoprávních řízení s veřejnými a soukromými subjekty
 • organizace a vyhodnocování výběrových řízení na dodavatelské práce
 • úzká spolupráce s obchodníky, projektanty, řediteli

2011 – 2013

FACILITY MANAGER

CTP Invest, spol. s r.o.
 • zodpovědnost za správu a provoz největší české průmyslové zóny Černovická terasa vlastněnou skupinou CTP
 • 21 průmyslových objektů a office campus, celková plocha 904 584 m²
 • tvorba a čerpání provozních rozpočtů a investičních nákladů
 • organizace a vyhodnocení výběrových řízení
 • jednání s klienty a dodavateli
 • úzká spolupráce s projektovými manažery a obchodníky
 • vedení zaměstnanců údržby

2006

ASISTENT HLAVNÍHO ARCHITEKTA

ateliér Arch 77
 • projektová činnost v konstrukčním programu AutoCAD
 • kompletace projektů, komunikace s dodavateli

2009 – 2011

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

navazující magisterské studium | Management stavebnictví
 • Management stavebního podniku
 • Projektové řízení
 • Veřejné finance
 • Manažerské techniky
 • Marketing
 • Řízení nákladů ve stavebním podniku

2005 – 2009

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

bakalářské studium | Management stavebnictví
 • Projektové řízení staveb
 • Stavební podnik
 • Pozemní stavitelství
 • Risk management v projektovém řízení

2001 – 2005

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Pozemní stavitelství
 • Pozemní stavitelství
 • Stavební konstrukce
 • Český jazyk
 • Matematika